Tècniques avançades

Fecundació in vitro amb DGP o PGS

Selecció d’embrions lliures de malalties genètiques i alteracions cromosòmiques abans de la seva implantació.

SOL·LICITA’NS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS
Antes de rellenar los campos de este formulario y en atención al RGPD 2016/679 (Reglamento Europeo de Protección de Datos) y leyes complementarias sobre protección de datos, Ud. debe leer y estar conforme con estas condiciones sobre la protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Prolonga Fertilidad SLP en la forma y para las finalidades indicadas en la Política de Privacidad y en el Aviso legal.


Os informamos que vuestros datos personales serán recogidos con la finalidad de poder responder a vuestra demanda y ofrecer este servicio. No serán utilizados con otra finalidad, ni cedidos a terceros. Fertty es la entidad responsable y podéis ejercer los derechos de oposición, rectificación o cancelación de los datos en cualquier momento.

Què és?

Quan en un cicle de fecundació in vitro es generen uns embrions, es fa una petita biòpsia abans de la implantació, extraient una petita quantitat de material (una o diverses cèl·lules) per realitzar l’estudi genètic sense que això comprometi el desenvolupament posterior de l’embrió. Aquest estudi ens diu si les cèl·lules tenen un nombre de cromosomes normal, cosa que permetrà transferir l’embrió, o si, per contra, el nombre de cromosomes és anormal, amb la qual cosa no seria apte per a la transferència.

Possibilitats

Algunes dades que cal tenir en compte:

 • Aproximadament el 50 % dels avortaments del primer trimestre són causats per anomalies cromosòmiques en l’embrió
 • Algunes alteracions cromosòmiques impedeixen que l’embrió s’implanti
 • Els embrions cromosòmicament normals tenen més possibilitats d’embaràs i implantació
 • La mala qualitat espermàtica pot augmentar la proporció d’embrions cromosòmicament anormals.
 • El cribratge genètic preimplantacional (PGS) permet descartar la síndrome de Down, entre d’altres alteracions cromosòmiques

La implantació amb aquest procés augmenta les possibilitats d’embaràs, disminueix les de l’avortament i permet el desenvolupament d’una criatura sana

En què consisteix?

A la Clínica Fertty realitzem:

Cribratge genètic preimplantacional (PGS)

Permet descartar alteracions cromosòmiques en embrions en pacients d’edat avançada, avortaments de repetició o tractaments previs fallits.

Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP)

Permet seleccionar embrions sans de pares afectes o portadors de malalties genètiques i així disminuir el risc de transmissió de la malaltia a la descendència. Algunes de les malalties genètiques de possible diagnòstic són les següents:

 • Fibrosi quística
 • Síndrome del cromosoma X fràgil
 • Atròfia muscular espinal
 • Corea de Huntington
 • Distròfies musculars
 • Betatalassèmia
 • Malaltia de Charcot-Marie-Tooth
 • Hemofília A (F8)
 • Hemofília B (F9)

Per a qui és?

 • Parelles amb avortaments de repetició
 • Parelles amb tractaments previs fallits repetits
 • Dones a partir dels 38 anys per risc per edat
 • Parelles afectes o portadores d’alguna malaltia genètica
Desde

7.075 €

Inclou
 • Visita preinici i postfinalització del cicle
 • Controls ecogràfics
 • Punció fol·licular
 • Despesa d’anestèsia i quiròfan
 • Preparació seminal
 • Fecundació ovocitària (FIV-ICSI)
 • Cultiu embrionari (fins a l’estadi de blastocist)
 • Biòpsia embrionària
 • Criopreservació d’embrions
 • Anàlisi cromosòmica d’aneuploïdies
 • Preparació endometrial
 • Transferència d’embrions
 • B HCG
 • Control ecogràfic 6a setmana de gestació
No inclou
 • Serologies prèviament a l’inici del cicle
 • Medicació
 • Prova de compatibilitat genètica
 • Crioconservació d’embrions sobrants