Tècniques avançades

Vitrificació d’òvuls

Els òvuls s’extreuen, es congelen (vitrifiquen) i s’emmagatzemen en condicions òptimes per a la seva preservació.

SOL·LICITA’NS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS
Antes de rellenar los campos de este formulario y en atención al RGPD 2016/679 (Reglamento Europeo de Protección de Datos) y leyes complementarias sobre protección de datos, Ud. debe leer y estar conforme con estas condiciones sobre la protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Prolonga Fertilidad SLP en la forma y para las finalidades indicadas en la Política de Privacidad y en el Aviso legal.


Os informamos que vuestros datos personales serán recogidos con la finalidad de poder responder a vuestra demanda y ofrecer este servicio. No serán utilizados con otra finalidad, ni cedidos a terceros. Fertty es la entidad responsable y podéis ejercer los derechos de oposición, rectificación o cancelación de los datos en cualquier momento.

Què és?

Actualment la vitrificació d’òvuls és la tècnica més reeixida per a la preservació de la fertilitat de la dona. Els òvuls s’extreuen, es congelen (vitrifiquen) i s’emmagatzemen en condicions òptimes per a la seva preservació.

La vitrificació d’òvuls és la tècnica més reeixida per a la preservació de la fertilitat de la dona

Aquesta tècnica s’adreça especialment a aquelles dones que volen ajornar la maternitat:

  • Per raons personals
  • Per raons laborals
  • Per raons mèdiques, per exemple, dones que s’han de sotmetre a tractaments de quimioteràpia o radioteràpia

 

També poden optar per aquesta tècnica les dones o parelles que estan duent a terme un tractament de fecundació in vitro i que no consideren com a opció la congelació d’embrions.

Descripció de la tècnica

Per poder tenir unes taxes elevades de supervivència, els ovòcits s’han de congelar amb uns mètodes i uns mitjans determinats. En cas contrari, es formarien cristalls de gel que acabarien malmetent l’estructura cel·lular i els seus orgànuls, ja que el 70 % de la composició de la cèl·lula és aigua. És el mateix fenomen que succeeix quan es congela una ampolla d’aigua de vidre.

 

Així doncs, cal una tècnica especial per aconseguir la criopreservació correcta dels òvuls.

Es porta a terme un procés de congelació ultra ràpida o vitrificació, que protegeix les cèl·lules dels danys ocasionats per la formació de cristalls de gel

Anys enrere la tècnica de congelació al laboratori de reproducció assistida era la congelació lenta, amb la qual es formaven amb força facilitat cristalls de gel que acabaven danyant els òvuls. Amb aquesta tècnica les taxes de supervivència no eren gaire elevades. Actualment s’han desenvolupat avenços que permeten utilitzar una tècnica de congelació ultra ràpida, o vitrificació, mitjançant la qual s’evita la formació de cristalls. Això s’aconsegueix submergint els ovòcits en mitjans crioprotectors (que protegeixen de la congelació) i posteriorment refredant-los en volums molt petits, ràpidament i a temperatures extremadament baixes, mitjançant introducció en nitrogen líquid a -196 ºC.

La taxa d’èxit de la fecundació in vitro amb òvuls congelats és similar a la que s’obté amb òvuls frescos

Ara bé, amb aquesta tècnica la quantitat de crioprotectors (substàncies que protegeixen de la congelació) utilitzada és superior, i per tant el temps d’exposició d’aquests amb les cèl·lules ha de ser molt controlat perquè no arribin a danyar-les. És molt important fer un control correcte d’aquest procés.

 

Aquest procediment ens garanteix una elevada supervivència dels òvuls (entre el 90 i el 95 %) quan es descongelen. Això vol dir que en la fecundació in vitro els resultats són molt semblants als obtinguts amb òvuls frescos (no vitrificats).