Tractaments de fertilitat

Fecundació in vitro amb donació d’òvuls

És la tècnica amb més possibilitats d’embaràs d’entre tots els tractaments de reproducció assistida.

SOL·LICITA’NS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS
Antes de rellenar los campos de este formulario y en atención al RGPD 2016/679 (Reglamento Europeo de Protección de Datos) y leyes complementarias sobre protección de datos, Ud. debe leer y estar conforme con estas condiciones sobre la protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Prolonga Fertilidad SLP en la forma y para las finalidades indicadas en la Política de Privacidad y en el Aviso legal.


Os informamos que vuestros datos personales serán recogidos con la finalidad de poder responder a vuestra demanda y ofrecer este servicio. No serán utilizados con otra finalidad, ni cedidos a terceros. Fertty es la entidad responsable y podéis ejercer los derechos de oposición, rectificación o cancelación de los datos en cualquier momento.

Què és?

La majoria de dones experimenten un declivi de la seva reserva ovàrica a partir dels 35 anys. A més a més, amb l’edat la qualitat de l’òvul també disminueix, cosa que augmenta la necessitat que algunes dones hagin d’utilitzar òvuls donats per aconseguir l’embaràs.

 

El tractament de fecundació in vitro amb òvuls donats implica, d’una banda, una donant d’òvuls que fa un tractament per obtenir-los i, d’altra banda, una dona receptora que fa un tractament de preparació endometrial per a la implantació dels embrions.

Què ofereix?

La fecundació in vitro amb donació d’òvuls és la tècnica amb més possibilitats d’embaràs d’entre tots els tractaments de reproducció assistida. La taxa de criatura a casa és la que tindria una mare de menys de 35 anys, independentment de l’edat real de la mare que se sotmet al procés. La taxa d’embaràs per transferència és del 66,8 % i la d’infant viu a casa per transferència, del 56,8 %.

Les probabilitats de portar una criatura a casa són les que tindria una mare de menys de 35 anys

Per a qui és?

 • Dones en edat reproductiva avançada
 • Dones portadores d’alguna malaltia genètica
 • Dones amb reserva ovàrica molt baixa
 • Dones amb múltiples tractaments previs fallits
 • Dones amb reserva ovàrica esgotada després de tractaments oncològics o quirúrgics
 • Dones sense ovaris

Selecció de la donant

La donant ha de complir els requisits que estableix la llei, és a dir:

 • Tenir un estudi genètic d’acord amb els requisits de la llei vigent
 • No tenir anomalies a l’aparell reproductor
 • No tenir malalties generals
 • No tenir malalties infeccioses amb risc de contagi Ser apta psicològicament

 A Fertty les nostres donants se sotmeten: a una avaluació física i psicològica completa que ens donarà informació sobre el seu estat de salut i el seu potencial en fertilitat; a un estudi genètic segons la llei vigent, i a un estudi de malalties infeccioses (VIH, VHC, VHB, lues i CMV).

 La donació és un procés totalment anònim, voluntari i altruista, en què no es poden revelar les identitats de la donant i la receptora. La informació de la donant (necessària per al correcte seguiment de l’embaràs) serà la seva edat i el seu grup i RH sanguini.

A Fertty oferim la possibilitat de disposar de donants genèticament seleccionades mitjançant el Test de Compatibilitat Genètica

La receptora

Per rebre els embrions, la receptora haurà de seguir un tractament hormonal de preparació endometrial perquè es produeixi la implantació. Aquest tractament es pot realitzar de dues maneres:

 • Amb òvuls d’una donant en fresc: la receptora comença el tractament al mateix moment que el comença la donant (de manera sincronitzada)
 • Amb òvuls congelats d’una donant: Permet més llibertat per a la programació del cicle i menys risc d’anul·lació per cancel·lació de la donant per mala resposta o altres motius.

 

La mostra de semen s’obté el mateix dia de la punció de la donant o de la descongelació dels òvuls (en cas de ser vitrificats) i es processa al laboratori per poder inseminar els òvuls donats. Un cop obtinguts els embrions, els nostres biòlegs estan en contacte permanent amb la parella o pacient per informar-los del seu desenvolupament fins al dia de la transferència embrionària.

La transferència embrionària es realitza entre 3 i 5 dies després de l’obtenció dels òvuls, que es transfereixen a l’interior de l’úter de la mare receptora. Aquest senzill procediment es fa a l’interior del laboratori, amb un catèter que introdueix els embrions a través del coll de l’úter. Aquesta tècnica no causa cap dolor ni requereix anestèsia, de manera que la dona pot abandonar la clínica al cap de pocs minuts. L’endemà ja pot fer una activitat normal i els embrions que no s’hagin transferit es congelaran per a cicles futurs.

Desde

5.595 €

Inclou
 • Visita preinici i postfinalització del cicle
 • Preparació endometrial
 • Preparació seminal
 • Fecundació ovocitària (ICSI)
 • Cultiu embrionari (fins a l’estadi de blastocist)
 • Transferència d’embrions
 • B HCG
 • Control ecogràfic 6a setmana de gestació
No inclou
 • Serologies prèviament a l’inici del cicle
 • Medicació
 • Prova de compatibilitat genètica
 • Crioconservació d’embrions sobrants
 • Estudis de selecció de donant