Tractaments de fertilitat

Fecundació in vitro amb mètode ROPA

És la tècnica més efectiva per aconseguir portar a casa una criatura en els casos de parelles de dones.

SOL·LICITA’NS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS
Antes de rellenar los campos de este formulario y en atención al RGPD 2016/679 (Reglamento Europeo de Protección de Datos) y leyes complementarias sobre protección de datos, Ud. debe leer y estar conforme con estas condiciones sobre la protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Prolonga Fertilidad SLP en la forma y para las finalidades indicadas en la Política de Privacidad y en el Aviso legal.


Os informamos que vuestros datos personales serán recogidos con la finalidad de poder responder a vuestra demanda y ofrecer este servicio. No serán utilizados con otra finalidad, ni cedidos a terceros. Fertty es la entidad responsable y podéis ejercer los derechos de oposición, rectificación o cancelación de los datos en cualquier momento.

Què és?

La fecundació in vitro amb mètode ROPA és idònia per als casos de parelles de dones que decideixen compartir la maternitat i la dona que gestarà la criatura té problemes que contraindiquen l’estimulació ovàrica o presenta una mala qualitat d’òvuls. En aquest cas, una aportarà l’òvul i a l’altra se li transferirà un embrió dins l’úter, fruit de la fecundació in vitro de l’ovòcit de la parella femenina amb el semen donat. Aquesta tècnica és coneguda amb el nom de Receptora d’Ovòcits de la Parella (ROPA)

 

La fecundació in vitro crea al laboratori embrions amb un òvul procedent de la mare i un espermatozoide de l’home. Finalment els embrions generats es transfereixen a l’interior de l’úter de la mare, on es desenvolupa un embaràs completament normal.

 

Les taxes d’embaràs multipliquen per cinc les taxes de gestació de la inseminació intrauterina.

 

 

La fecundació in vitro ROPA és la tècnica més efectiva per aconseguir portar a casa una criatura en els casos de parelles de dones.

Què ofereix?

La fecundació in vitro amb mètode ROPA és la tècnica més efectiva si volem aconseguir un embaràs en els casos d’infertilitat o de desig de ser mare. Les taxes de gestació estan relacionades amb l’edat de la mare que aporta l’òvul i no de la receptora de l’embrió.

 

Actualment i gràcies a la congelació d’embrions, les taxes d’embaràs dels embrions congelats que no s’han transferit en un procés de fecundació in vitro obtenen taxes de gestació idèntiques que la transferència en fresc, per la qual cosa si queden més embrions congelats després d’una fecundació in vitro, les taxes d’embaràs són més elevades.

Es poden sincronitzar els cicles de les dues dones perquè coincideixin en el temps l’ovulació d’una i la capacitat d’acollir l’embrió de l’altra.

Procediment

Primera visita

Durant aquesta primera visita l’equip mèdic de Fertty avalua tot l’historial mèdic de les dues mares. En aquesta sessió es revisaran totes les proves que els han fet, se’ls en demanaran de noves si no ho han fet prèviament (FSH el tercer dia del cicle, hormona antimulleriana o recompte de fol·licles antrals per ecografia) i es farà una ecografia transvaginal a la mare receptora. Tot això servirà perquè el nostre equip pugui dissenyar un tractament personalitzat exclusiu.

Sincronització del cicle

La majoria de vegades les dues dones de la parella no tenen el període el mateix dia del mes, de manera que la dona receptora es podria trobar en un moment no adequat perquè es produeixi un embaràs. Per realitzar la sincronització, es poden utilitzar pastilles anovulatòries que permeten, en un període de 7 a 21 dies, sincronitzar el cicle de les dues mares.

 

En cas que per elecció de la parella o perquè hi hagi alguna contraindicació, la parella decideixi no prendre anovulatoris, els embrions generats es poden congelar i la transferència es pot realitzar en un cicle natural.

Estimulació ovàrica (mare que aporta l’òvul)

Normalment les dones només produeixen un òvul durant un cicle menstrual. Mitjançant unes injeccions, l’equip mèdic de Fertty donarà ordres als teus ovaris perquè s’hi produeixin diversos òvuls. Aquest procés dura entre 8 i 11 dies. Mentrestant, l’equip de Fertty fa controls ecogràfics i analítics d’estradiol o progesterona. Quan els fol·licles han assolit una mida adequada s’utilitza una injecció de gonadotropina coriònica humana (HCG) per madurar els òvuls i induir-ne l’ovulació.

Preparació endometrial (mare receptora)

La mare receptora rebrà un tractament amb estrògens en forma de pastilles o de pegats, que prepara l’interior de l’úter perquè sigui receptiu als embrions. Aquest tractament dura entre 10 i 15 dies i el dia que es fa l’extracció dels òvuls de la parella s’inicia el tractament amb progesterona a la mare receptora per tal que l’embrió es pugui adherir a l’úter

Recuperació d’òvuls (mare que aporta l’òvul)

Trenta-sis hores després de l’administració de l’HCG, fem l’aspiració dels òvuls dels ovaris. Es tracta de realitzar una petita punció a través de la vagina. L’equip mèdic fa una ecografia amb un ecògraf al qual han acoblat una agulla i, a través d’aquesta fina agulla, s’aspiraren tots els òvuls disponibles en aquest cicle. Al mateix temps, se’t farà una petita sedació perquè estiguis més còmoda.

Es comprova de nou la mostra de semen donat seleccionat i, abans d’abandonar el centre, se t’informarà del nombre d’òvuls recollits.

El procés de recuperació dels òvuls de la mare que els aporta només dura 20 minuts i amb prou feines requereix una petita sedació per millorar el confort.

Desenvolupament embrionari

L’equip de biòlegs de Fertty uneix els òvuls amb els espermatozoides perquè es produeixi la fertilització de manera espontània. En els casos en què hi ha pocs espermatozoides o se sospita que la fertilització pot fallar, s’introdueix un espermatozoide a l’interior de l’òvul. Aquest procés s’anomena Injecció Intracitoplasmàtica d’Espermatozoide (ICSI).

Selecció embrionària

Durant uns cinc dies, el nostre equip d’embriòlegs monitora regularment els embrions per comprovar que es desenvolupen com toca i que es divideixen de manera adequada. La velocitat de divisió, el nombre de cèl·lules i la seva simetria permet que el nostre equip seleccioni els embrions de més qualitat perquè es pugui produir un embaràs. En les parelles amb malalties genètiques, avortaments de repetició o infertilitat relacionada amb l’edat, es pot considerar la possibilitat de realitzar un diagnòstic genètic dels embrions per seleccionar l’embrió més sa.

Transferència embrionària (mare receptora)

Tres o cinc dies després de la punció de la mare que aporta l’òvul, l’embrió o, si escau, els embrions es transfereixen a l’interior de l’úter de la mare. Aquest senzill procediment es realitza a l’interior del laboratori, amb un catèter que introdueix els embrions a través del coll de l’úter. Aquesta tècnica no causa cap dolor ni requereix anestèsia, de manera que la dona pot abandonar la clínica al cap de pocs minuts i fer vida normal a partir de l’endemà. Si l’embrió s’enganxa a l’endometri es produeix un embaràs. Els embrions que no es transfereixen, es congelen per permetre una futura implantació.

Després de la transferència (mare receptora)

Per ajudar per tal que es produeixi la implantació, continuaràs prenent la progesterona unes dues setmanes més i després d’uns quants dies de la transferència embrionària et farem una prova d’embaràs en sang. Un cop confirmat l’embaràs continuaràs amb la progesterona dues setmanes fins que el teu equip de ginecòlegs confirmi, mitjançant ecografia, l’embaràs. Si l’embaràs no s’ha confirmat, tu i el teu ginecòleg podreu decidir si inicieu una transferència d’embrions congelats o si repetiu un nou cicle de fertilització in vitro.

Desde

5.495 €

Inclou
 • Visita preinici i postfinalització del cicle
 • Controls ecogràfics
 • Punció fol·licular
 • Despeses d’anestèsia i quiròfan
 • Semen de donant
 • Preparació seminal
 • Fecundació ovocitària (FIV-ICSI)
 • Cultiu embrionari (fins a l’estadi de blastocist)
 • Preparació endometrial de la parella
 • Transferència d’embrions
 • B HCG
 • Control ecogràfic 6a setmana de gestació
No inclou
 • Serologies prèviament a l’inici del cicle
 • Medicació
 • Prova de compatibilitat genètica
 • Crioconservació d’embrions sobrants