Tractaments de fertilitat

Fecundació In Vitro amb semen de donant

La tècnica adient per a dones o parelles en les quals la infertilitat roman després dels tractaments més senzills.

SOL·LICITA’NS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS
Antes de rellenar los campos de este formulario y en atención al RGPD 2016/679 (Reglamento Europeo de Protección de Datos) y leyes complementarias sobre protección de datos, Ud. debe leer y estar conforme con estas condiciones sobre la protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Prolonga Fertilidad SLP en la forma y para las finalidades indicadas en la Política de Privacidad y en el Aviso legal.


Os informamos que vuestros datos personales serán recogidos con la finalidad de poder responder a vuestra demanda y ofrecer este servicio. No serán utilizados con otra finalidad, ni cedidos a terceros. Fertty es la entidad responsable y podéis ejercer los derechos de oposición, rectificación o cancelación de los datos en cualquier momento.

¿Què és la FIV amb donant de semen?

És la tècnica adient per a dones o parelles en les quals la infertilitat roman després dels tractaments més senzills, com la inseminació intrauterina amb semen de donant.

 

Mitjançant la fecundació in vitro (FIV) s’obtenen embrions en el laboratori a partir d’un òvul procedent de la dona i un espermatozoide procedent de la donació, assignada i seleccionada prèviament. Els embrions generats són finalment transferits a l’interior de l’úter matern, on es desenvoluparà un embaràs completament normal.

 

Les taxes d’embaràs amb aquesta tècnica multipliquen per cinc les taxes de gestació de la inseminació intrauterina (inseminació artificial). Actualment, la fecundació in vitro (FIV) és la tècnica més efectiva per aconseguir que un nadó arribi a casa.

La FIV amb semen de donant és la tècnica més efectiva quan existeix un factor d'infertilitat sever

Està particularment dirigit a dones solteres o parella de dones de més de 37 anys, així com en parelles heterosexuals amb factor d’infertilitat masculí sever i/o azoospèrmies (absència d’espermatozous).

¿Què ofereix aquesta tècnica?

La fecundació in vitro amb donació de semen és la tècnica més efectiva si volem aconseguir un embaràs en els casos d’infertilitat amb factor masculí sever o en els casos d’una dona soltera o amb una parella femenina.

 

Les taxes de gestació mitjançant aquesta tècnica depenen de l’edat de la mare:

 

 

Aquesta tècnica és la que presenta una major probabilitat d'èxit en les dones que volen ser mares solteres o tenen parelles del mateix sexe

¿Com és el procés?

Primera visita

Durant la primera visita, l’equip mèdic de FERTTY avalua l’historial mèdic reproductiu de la parella. En aquesta primera sessió, es revisen els tests ja realitzats i se sol·liciten noves proves si és necessari. Les proves necessàries més habituals en la dona són les analítiques per mesurar la concentració de l’hormona FSH el tercer dia del cicle i la concentració de l’Hormona antimulleriana, així com el recompte de fol·licles antrals per ecografia (fol·licles que poden donar lloc a un òvul). També es realitza una ecografia transvaginal. Totes aquestes dades serveixen per poder dissenyar un seguiment personalitzat de cada cas.

També se sol·licitarà la mostra de semen donada d’acord amb les característiques fenotípiques de la parella o de la pacient.

 

Estimulació ovàrica

Normalment les dones produeixen un sol òvul durant un cicle menstrual. Per optimitzar les probabilitats d’obtenir embrions viables, l’equip mèdic de FERTTY administra a la dona que aporta els òvuls una medicació hormonal mitjançant injeccions perquè es produeixin diversos òvuls en un mateix cicle.

Aquest procés dura entre 8 i 11 dies, durant els quals es realitzen controls ecogràfics i, a vegades, analítics en el nostre propi centre. Un cop els fol·licles ovàrics han assolit una grandària que indiqui que els òvuls estan madurs, s’administrarà una última injecció de  hCG (hormona Gonadotropina coriònica) per induir l’ovulació.

El primer pas del procés inclou estimulació ovàrica, extracció d’òvuls i fecundació in vitro en el laboratori

Recuperació ovocitària

Tot just 36 hores després de l’última injecció de l’hormona hGC, es pot procedir a l’aspiració dels òvuls en l’ovari.

Per a això, es realitza una petita punció a través de la vagina. L’equip mèdic acobla una agulla a l’ecògraf transvaginal i d’aquesta forma la guia fins a l’ovari, on es procedirà a realitzar una suau aspiració per recuperar els òvuls disponibles. El procés dura uns 20 minuts, durant els quals la pacient està sotmesa a una lleugera sedació per a un major confort.

Paral·lelament es descongelarà la mostra del banc de semen assignada prèviament i es processarà en el laboratori per a la inseminació dels òvuls.

Abans d’abandonar el centre, s’informarà a la parella del nombre d’òvuls recollits. De la mateixa manera, s’indicarà a la mare que comenci el tractament amb progesterona per millorar les possibilitats que l’embrió s’adhereixi a l’úter.

 

Desenvolupament embrionari

L’equip de biòlegs de FERTTY uneix l’òvul amb els espermatozous perquè es produeixi la fertilització de manera espontània. En els casos en els quals hi pugui aparèixer la sospita que hi pot haver un error en la fertilització, s’introduirà manualment un espermatozou a l’interior de l’òvul. Aquest procediment s’anomena microinjecció intracitoplasmàtica espermàtica (ICSI)

 

Selecció embrionària

El nostre equip d’embriòlegs monitoritza regularment l’embrió o embrions obtinguts per comprovar que es desenvolupen de forma correcta i que les seves cèl·lules es divideixen adequadament durant un període de 3-5 dies.

La velocitat de divisió, el nombre de cèl·lules i la seva simetria permeten al nostre equip seleccionar els embrions de millor qualitat perquè es pugui produir un embaràs. Si existeix en la dona cap malaltia genètica, algun avortament de repetició o qualsevol infertilitat relacionada amb l’edat, es pot considerar la possibilitat de realitzar un Diagnòstic Genètic Preimplantacional (PGD) per seleccionar l’embrió més sa.

Durant aquest procés, el nostre equip FERTTY de biòlegs manté informada en tot moment a la pacient o a la parella de l’evolució i cura de l’embrió.

Entre 3 i 5 dies després de la fecundació in vitro es realitza la transferència de l'embrió a l'úter matern

Transferència embrionària

Entre tres i cinc dies després de l’extracció dels òvuls, l’embrió o embrions són transferits a l’interior de l’úter de la mare receptora. Aquest senzill procediment es realitza en el nostre laboratori, utilitzant un catèter per introduir l’embrió o embrions a través del coll de l’úter. Aquesta tècnica no causa cap mena de dolor ni requereix anestèsia. Moments després, la dona pot abandonar la clínica, i l’endemà ja pot realitzar una activitat normal.

L’embaràs es produeix de forma efectiva quan es confirma la implantació de l’embrió en l’úter. Els embrions que no es transfereixin es congelaran per a ocasions futures.

 

Després de la transferència d’embrions

Per ajudar que la implantació es produeixi, es continua administrant progesterona a la pacient durant dues setmanes més. Per altra banda, uns dies després de la transferència embrionària, es realitza una prova d’embaràs en sang. Si aquesta prova és positiva, es continuarà administrant progesterona fins que el nostre equip mèdic confirmi l’embaràs mitjançant una ecografia, aproximadament unes dues setmanes més tard.

En el cas que no es confirmi l’embaràs, la pacient o la parella decidiran junt amb el seu ginecòleg si és necessari iniciar una transferència d’embrions congelats o bé repetir un nou cicle de FIV.

¿A qui va dirigida aquesta tècnica?

 • A dones o parelles en les quals les inseminacions amb semen de donant han fallat.
 • A dones solteres amb infertilitat relacionada amb l’edat.
 • A pares amb malalties genètiques.
 • A homes amb pocs espermatozous, que es moguin poc o tinguin formes anòmales
 • A parelles de dones.
Desde

4.985 €

Inclou
 • Visita preinici i postfinalització del cicle
 • Controls ecogràfics
 • Punció fol·licular
 • Banc de semen
 • Preparació seminal
 • Fecundació ovocitària i cultiu embrionari
 • Transferència d’embrions
 • β HCG
 • Control ecogràfic 6a setmana de gestació
No inclou
 • Serologies i analítiques prèvies a l’inici del cicle
 • Medicació per l’estimulació ovàrica de la pacient
 • Test de compatibilitat genètica
 • Transferència diferida en cas de congelació dels embrions