Tractaments de fertilitat

Transferència d’embrions congelats

És la tècnica més efectiva i segura si volem aconseguir un embaràs a terme en els casos d’infertilitat o de desig de ser mare.

SOL·LICITA’NS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS
Antes de rellenar los campos de este formulario y en atención al RGPD 2016/679 (Reglamento Europeo de Protección de Datos) y leyes complementarias sobre protección de datos, Ud. debe leer y estar conforme con estas condiciones sobre la protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Prolonga Fertilidad SLP en la forma y para las finalidades indicadas en la Política de Privacidad y en el Aviso legal.


Os informamos que vuestros datos personales serán recogidos con la finalidad de poder responder a vuestra demanda y ofrecer este servicio. No serán utilizados con otra finalidad, ni cedidos a terceros. Fertty es la entidad responsable y podéis ejercer los derechos de oposición, rectificación o cancelación de los datos en cualquier momento.

Què és?

Des que el 2008 es va descobrir la vitrificació, les taxes d’embaràs dels embrions congelats és exactament la mateixa o, en alguns casos, fins i tot superior a la d’embrions frescos transferits després d’una fecundació in vitro. Les taxes d’embaràs multipliquen per cinc les taxes de gestació de la inseminació intrauterina, de manera que actualment la transferència d’embrions congelats és una de les tècniques més efectives i segures per aconseguir tenir una criatura a casa.

La transferència d’embrions congelats es pot fer en qualsevol moment després d’una punció

Possibilitats

La transferència d’embrions congelats és la tècnica més efectiva i segura si volem aconseguir un embaràs a terme en els casos d’infertilitat o de desig de ser mare. Les taxes de gestació estan en relació amb l’edat de la parella, sobretot la de la mare, ja que marca més clarament la possibilitat de gestació.

 

 

Per a qui és?

 • Dones o parelles en què les FIV en fresc han fallat
 • Parelles amb implantacions fallides repetides en què haguem determinat per biòpsia el millor dia per a la implantació
 • Dones que produeixen molts ovòcits
 • Pares amb malalties genètiques
 • Dones amb diagnòstic de síndrome ovàrica poliquística
 • Dones amb endometriosi
 • Parelles de dones

Procediment

Primera visita

Amb la menstruació, la mare es posa en contacte amb el nostre equip, que li donarà hora per a una ecografia inicial del cicle.

Preparació endometrial / Priming estrogènic

L’equip mèdic fixa un tractament amb estrògens, mitjançant pastilles o pegats, que permetrà una millor sincronització temporal amb els embrions, amb la qual cosa s’aconsegueix que es cancel·lin menys transferències. També es pot fer una preparació natural “eco priming”, un seguiment del cicle ovulatori mitjançant ecografies que permet sincronitzar l’ovulació amb el dia en què s’han congelat els embrions.

Transferència embrionària

Entre tres i cinc dies després d’iniciar l’administració de progesterona, els embrions es transfereixen a l’interior de l’úter de la mare. Aquest senzill procediment es realitza a l’interior del laboratori, amb un catèter que introdueix els embrions a través del coll de l’úter. Aquesta tècnica no causa cap dolor ni requereix anestèsia, de manera que la dona pot abandonar la clínica al cap de pocs minuts i fer vida normal a partir de l’endemà. Si l’embrió s’enganxa a l’endometri es produeix un embaràs. Els embrions que no es transfereixen, es congelen per permetre una futura implantació.

Després de la transferència

Per ajudar per tal que es produeixi la implantació, la mare continua prenent la progesterona unes dues setmanes més i després d’uns quants dies de la transferència embrionària li farem una prova d’embaràs en sang. Un cop confirmat l’embaràs es continua amb la progesterona unes dues setmanes fins que l’equip de ginecòlegs confirmi, mitjançant ecografia, l’embaràs. Si l’embaràs no s’ha confirmat, es decidirà, amb el ginecòleg, si s’inicia una transferència d’embrions congelats o si es repeteix un nou cicle de transferència d’embrions.

Desde

1.450 €

Inclou
 • Visita preinici i postfinalització del cicle

 • Controls ecogràfics durant el tractament de la preparació endometrial

 • Descongelació dels embrions y el cultiu

 • Transferència d’embrions

 • β HCG

 • Control ecogràfic 6a setmana de gestació.

No inclou
 • Analítiques prèvies a l’inici del tractament

 • Medicació necessària per a la preparació endometrial

 • Test de compatibilitat genètica (TCG)